Inspireren kun je leren

Bezielend je visie overbrengen

Wat is mijn eigen verhaal en waarom vind ik dat belangrijk? En hoe kan ik dat met bezieling op anderen overbrengen? In een duidelijke en overtuigende boodschap?

Op 4 oktober verzorgen Ilona Eichhorn en ik een workshop over woorden geven aan je maatschappelijke opgave. Daarin kom je niet alleen als bestuurder aan het woord, maar ook als leider en mens. Wanneer je een leider en inspirator voor anderen wordt, vallen je rol en persoon steeds meer samen. Dat helpt jou en dient de opgave waar je voor staat en de mensen voor wie je er wilt zijn: je doelgroep, collega's, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden.

Je ontvangt PE-punten voor je deelname.

Ilona Eichhorn is strategisch communicatietrainer, debat-specialist en dagvoorzitter.  Haar kracht is dat zij mensen verder brengt in hun overtuigingskracht bij het optreden in de publieke of de private arena. Heel concreet leert zij je om met meer zelfvertrouwen, durf en reactievermogen je boodschap neer te zetten.

Je eigen verhaal vertellen

Je eigen verhaal vertellen is een reis van het vinden van passende taal voor eigen waarden, het vertalen daarvan naar een samenhangend verhaal en dat tot uitdrukking brengen in een oprechte voordracht. Het is een reis van voelen, denken en handelen, waarbij je zichtbaar en ervaarbaar wordt voor de buitenwereld.

Belangrijke delen van dat verhaal zijn vaak al helder aanwezig. Andere mogen verder ontdekt en verhelderd worden en met elkaar in samenhang worden gebracht. In deze workshop sluiten wij aan bij wat de deelnemers zelf als hun verhaal inbrengen.

Doel en opzet

Het versterken van je impact als authentiek leider door het (nog) beter onder woorden brengen van en uitdrukking geven aan de boodschap van de maatschappelijke opgave waar je voor staat.

Deelnemers stappen in met de vraag: Hoe kan ik mijn boodschap nog beter neerzetten?  In presentaties aan elkaar werken zij vervolgens hun verhaal verder uit tot een oprechte en treffende voordracht.

We vragen van deelnemers zichzelf in te brengen en zich open te stellen voor de inbreng van anderen en die ervaringen met elkaar te delen. De docenten dragen daartoe diverse werkvormen aan. 

Opbrengst

  1. Het hervinden van je eigen inspiratie in relatie tot je maatschappelijke opgave.
  2. Inzicht in de betekenis van inspirerend spreken.
  3. Je brengt je eigen inspiratie en gedrevenheid onder woorden op een manier die raakt.
  4. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders.

Docenten

Ilona Eichhorn is een zeer ervaren trainer in strategische communicatie en vaardig spreken. Zij helpt ondermeer bestuurders, toezichthouders en hun teams bij het vinden en tot uitdrukking brengen van hun waarden en identiteit. Zij doet dat op directe en doortastende wijze die zeer wordt gewaardeerd. Daarmee zijn haar deelnemers in staat hun positie in het grotere maatschappelijke veld oprecht en met impact over het voetlicht te brengen.

Meer informatie over Ilona vind je op haar website of haar LI-profiel .

Martijn is eigenaar en hoofddocent van Gevoel voor de Zaak Opleidingen. Hij heeft een achtergrond in de psychologie, haptonomie en het systemisch werk en gebruikt die als coach en trainer in zijn ontmoetingswerk.

Praktische informatie

Je ontvangt 6 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE-punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

Dinsdag 4 oktober 2022.


Tijd

9:30 - 17:00 uur, incl. verzorgde lunch.


Studiebelasting

7 uur aanwezigheid, half uur voorbereiding.


Groep

Maximaal 10 bestuurders of anderen die hun eigen boodschap willen versterken.


Locatie

Trainingslocatie Impact All Utrecht.

Covid-19

De workshop vindt vanzelfsprekend live plaats.

Mochten nieuwe regels dit echter niet toelaten, dan kan de workshop online plaatsvinden of zal in overleg met de deelnemers worden verplaatst.


Prijs

€675, dit is incl. alle bijkomende kosten en vrij van BTW.

Een eventuele online bijeenkomst duurt korter en wordt gegeven tegen gereduceerd tarief.


Studiemateriaal

Achteraf of tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.

Logo-GvdZ-Welkom