Psycholoog in de bestuurskamer

Brein, beslissen en beïnvloeden

Je vraagt je misschien af of duurzame gedragsverandering werkelijk mogelijk is? Bijvoorbeeld omdat mensen vaak niet doen wat ze zeggen dat ze doen. Of omdat ze gemakkelijk worden door van alles worden afgeleid. In plaats van zich te laten leiden door goede motieven, rationele keuzen of de beste intenties.

Ook in de bestuurskamer kun je daar last van hebben. Terwijl je met meer kennis van de psychologie en de neurowetenschappen in staat bent effectiever beleid te maken, begrijpelijker beslissingen te nemen of duurzamer gedragsverandering te bereiken.

Op 7 december verzorgt psycholoog en neurowetenschapper Anjo Travaille van Bovenkamers een workshop over de inzet van kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding in je werk als bestuurder of toezichthouder. Behalve het verrijken van je kennis, werk je aan een effectieve gedragveranderingsstrategie voor een eigen praktijkcasus. 

Je ontvangt PE-punten voor je deelname.

Anjo heeft zich als psycholoog en neurowetenschapper toegelegd op de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in de praktijk van beslissers, beleidsmakers, managers en adviseurs. Hij doet dat op aansprekende wijze; men ervaart zijn werkwijze als nuttig en leuk.

Naast adviseur, opleider, coach en dagvoorzitter is Anjo bestuurder bij Hoogheemraadschap der Stichtse Rijnlanden.

Bovenkamers

De basis van gedrag ligt in de werking van de hersenen en in de interactie tussen mensen en hun fysieke en sociale omgeving. Als je bijvoorbeeld burgers minder energie wilt laten gebruiken, dan kan je dat bereiken door het persoonlijke energieverbruik te vergelijken met dat van de buurt. Mensen met een hoger dan gemiddeld energieverbruik passen hun gedrag dan vanzelf aan op basis van deze sociale norm.

Met kennis van menselijk gedrag kan je het gedrag van jouw doelgroep slimmer sturen. Beleid wordt dan effectiever, opdrachten worden makkelijker verworven en stakeholders werken beter mee.

In workshops van Bovenkamers wordt met vaart en humor actuele kennis van gedrag en hersenen gebracht. Het zelf ervaren staat centraal. Daarna pas de uitleg. Er wordt gebruikgemaakt van experimentjes, foto’s uit de praktijk en filmfragmenten. Dit biedt een handelingsperspectief om zelf aan de slag te gaan met het geleerde.

Doel en opzet

Het vergroten van je inzicht in de betekenis en het nut van 'een psycholoog' in de bestuurskamer.

Anjo neemt ons mee in de de betekenis van gedrag en gedragsverandering en de werking van het brein voor beslissingen in de bestuurskamer. En voor de beïnvloeding van anderen in de bestuurskamer en daarbuiten.

Deelnemers werken aan een eigen gedragsveranderingsvraagstuk uit hun bestuurspraktijk. Onder begeleiding werken zij in en aantal stappen hun casus uit.     

Opbrengst

  1. Inzicht in de werking van gedrag en gedragsverandering in de bestuurskamer en daarbuiten.
  2. Ervaren van de waarde van die kennis voor beslissen en beïnvloeden in de eigen beroepspraktijk.
  3. Het toepassen van het geleerde op een eigen praktijkcasus.
  4. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders en -toezichthouders.

Docent

Anjo is van huis uit milieutechnoloog, neurowetenschapper en psycholoog. Als beleidsmaker, adviseur, procesmanager en directeur heeft hij gewerkt aan samenwerking en strategische keuzes op het gebied van waterbeheer, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu.

De combinatie van zijn kennisdomeinen is een grotendeels onontgonnen terrein voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De praktijk is: zenden van inhoudelijke argumenten. Dat werkt niet, wat veel organisaties ook wel weten. Anjo kan gedragswetenschappelijke kennis gemakkelijk koppelen aan de praktijk van beslissers, beleidsmakers, managers en adviseurs. Zij ervaren dat als nuttig en leuk.

Naast adviseur, opleider, coach en dagvoorzitter is Anjo bestuurder bij Hoogheemraadschap der Stichtse Rijnlanden.

Meer informatie over Anjo vind je op haar website of LI-profiel .

Praktische informatie

Je ontvangt 5 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE-punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

dinsdag 7 december 2021.


Tijd

14:00 - 20:00 uur, incl. eenvoudig diner.


Studiebelasting

5 uur aanwezigheid, half uur voorbereiding.


Groep

Maximaal 10 bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.


Locatie

ISVW (Leusden) of De Horst (Driebergen)

Covid-19

De workshop vindt vanzelfsprekend live plaats.

Mochten nieuwe regels dit echter niet toelaten, dan kan de workshop online plaatsvinden of zal in overleg met de deelnemers worden verplaatst.


Prijs

€675, dit is incl. alle bijkomende kosten en vrij van BTW.

Een eventuele online bijeenkomst duurt korter en wordt gegeven tegen gereduceerd tarief.


Studiemateriaal

Achteraf of tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.