Team in de boardroom

Workshop over werken met het team in de bestuurskamer

In teams kunnen allerlei vragen spelen, zoals:

  • Wij willen onze samenwerking als team versterken; er moet toch ‘meer uit te halen’ zijn, maar hoe?
  • Zijn wij als raad wel een team? Zouden we dat (moeten) willen? En wat betekent dat voor onze manier van (samen)werken?
  • Hoe gaan wij  om met die terugkomende of sluimerende conflicten binnen ons team? 
  • Hoe laten wij nieuwe mensen in ons team echt kennis maken en elkaar begrijpen? 

Op 16 maart verzorgen Monique Meeuwisse en ik een middag over de dynamiek en effectiviteit van teams, zoals een directieraad of raad van toezicht. Vanuit psychologische en groepsdynamisch perspectief gaan wij in op de betekenis van het werken en versterken van teams.

Monique is arbeids- en organisatiepsycholoog en werkt ondermeer met bestuurders en toezichthouders aan het versterken van hun professionaliteit in teamverband.

Haar ervaring als bestuursadviseur heeft zij ondermeer opgebouwd bij GITP.

In deze workshop laten we zien wat dat in de praktijk betekent en hoe de kwaliteit van een team in het bijzonder een RvB of RvT kan worden versterkt.

Je ontvangt PE-punten voor je deelname.

Werken in teams

Eenvoudig gesteld: een team is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen - meer dan de som der individuele leden. Het is niet eenvoudig om die kracht en potentie ook daadwerkelijk te benutten. Dat vraagt: investeren in de gezamenlijkheid, de samenwerking en onderlinge communicatie en in de potentie van individuele teamleden.

Aan teams worden in deze tijd bovendien hoge eisen gesteld: een steeds veranderende omgeving of crisis vragen flexibiliteit, stevigheid en standvastigheid.

Wat betekent dit alles in het bijzonder voor een RvB of RvT?

Doel en opzet

Het vergroten van je inzicht in de effectiviteit van teams en het ervaren van wat effectief team-functioneren in de praktijk betekent. Speciaal voor maatschappelijke organisaties.

We laten zien we hoe de kracht, flexibiliteit en stevigheid van teams kunnen worden aangeboord en verstrekt.  We gaan in op de drie cruciale ankers van effectieve team:
1. verbinding met de strategie
2. bevorderen van synergie
3. kracht van samenwerken.

Naast theoretische uitleg, maken we aan de hand van een concrete opdracht de teamdynamiek zichtbaar en ervaarbaar.

Opbrengst

  1. Inzicht in de werking van teams en in de krachten die een team kunnen versterken.
  2. Je ervaart aan de hand van een concrete voorbeelden hoe je kunt werken aan de ontwikkeling van je eigen RvB of RvT.
  3. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders of -toezichthouders.

Docent

Monique is arbeids- en organisatiepsycholoog. Zij heeft een praktijk voor bestuursevaluaties, zelfevaluaties, (team)assessment, coaching en opleiding. Als bestuursadviseur heeft zij haar ervaring in het vak opgebouwd bij GITP en uitgebouwd bij NICE.

Voor haar assessment werkt Monique samen met onder andere Human Insight.

Over zichzelf zegt zij: mijn talent is dat ik helder ben, niet bang om de confrontatie aan te gaan, maar de sfeer goed weet te houden en altijd mogelijkheden voor verbetering zie.

Meer informatie vind je op haar website  of haar LI-profiel .

Praktische informatie

Je ontvangt 5 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE-punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

Dinsdag 16 maart 2021.


Tijd

14:00 - 20:00 uur, incl. eenvoudig diner.


Studiebelasting

5 uur aanwezigheid, half uur voorbereiding.


Groep

Maximaal 10 bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.


Locatie

De Horst (Driebergen) of ISVW (Leusden)

Covid-19

Wij houden ons bij deze workshop strikt aan de Covid-19 regels van de rijksoverheid, zoals maximaal aantal deelnemers, minimaal 1,5 meter afstand, goede ventilatie, zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiënische voedsel- en drankvoorziening.

Mochten nieuwe regels niet toelaten dat de workshop doorgang kan vinden, dan zal deze online als webinar worden gegeven.


Prijs

€675, dit is incl. alle bijkomende kosten en vrij van BTW.

Indien corona-maatregelen een live-bijeenkomst verhinderen, vindt deze online plaats tegen gereduceerd tarief.


Studiemateriaal

Achteraf of tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.