Team

Met wie werk ik samen?

Ilona Eichhorn

Ilona Eichhorn

Met Ilona werk ik samen in trainingen over strategische communicatie en vaardig onderhandelen. Organisaties of teams kunnen op zoek zijn naar hun positie in het grotere geheel in het maatschappelijk veld. En missen een manier om op een effectieve manier hun identiteit en belang goed over het voetlicht te brengen. Dan wordt zoiets als onderhandelen een moeizaam proces.
Ilona is een ster in het versterken van de strategische communicatie en werkt daarin voor raden van bestuur tot operationele teams.

ImpactAll

Jeroen Flipse

Jeroen Flipse

Met Jeroen werk ik samen in de leergang Psychologie in de bestuurskamer. Jeroen is filosoof en kerndocent van de opleiding. Hij weet op scherpzinnige wijze je denken over je eigen werkpraktijk te verhelderen. Ik vind hem een kei in de manier waarop hij je uitdaagt je eigen 'logische logica' te onderzoeken en niet voor vanzelfsprekend aan te nemen; een waar bewustwordingsproces.
Hij brengt onder het motto Durf te twijfelen de filosofie op een laagdrempelige manier 'aan de mens' en bereikt daarmee een divers publiek.

Overdenkwerk

Marjan Slob

Marjan Slob

Met Marjan Slob werk ik samen op op het raakvlak van psychologie en filosofie. Tevens is zij kerndocent van de opleiding.
Marjan is auteur van genomineerde en prijswinnende filosofieboeken over eenzaamheid en hersenwetenschap.
Marjan verstaat de kunst om de essentie van je eigen ideeënwereld zo op te schrijven dat je denkt: "Zo, dat heb ik mooi gezegd!" Maar dat is natuurlijk niet zo; ze heeft de essentie benoemd waar je zelf naar op zoek was.

Marjan Slob

Tienke de Jong

Tienke de Jong

Met Tienke werk ik samen in de leergang Psychologie in de bestuurskamer. Tienke is ritueelbegeleider en kerndocent van de opleiding. Verder werk(te) zij als docent aan verschillende opleidingen, waaronder het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie van Hans Stolp.
Ik vind haar een kei in de scherpzinnige en tegelijkertijd zachtmoedige wijze waarop ze 'met het oog van liefde' je persoonlijkheidsstructuur ziet en weet te duiden. Zodanig dat je geraakt wordt, door een beeld van herkenning en aan het denken wordt gezet over je eigen heden en verleden.

TienkedeJong

Lisette Thun

Lisette Thun

Met Lisette werk ik samen op het terrein van de onderstroom en systemische dynamiek in organisaties. Tevens is zij kerndocent van de opleiding.
Lisette is van huis uit HR-professional en verder opgeleid als systemisch coach bij Phoenix Opleidingen en het Bert Hellinger Instituut Nederland.
Lisette is een kei in het helpen ontdekken en ervaarbaar maken van onderstromen in familie- en organisatiesystemen. Met haar sensitiviteit en interventiekracht brengt zij anderen tot 'doorsnijdende' inzichten over hun herkomst, bijdrage en plek in het grotere geheel.

Liminal Coaching

Anjo Travaille

Anjo Travaille

Met Anjo werk ik samen in het programma Psychologie in de bestuurskamer. Anjo is psycholoog en kerndocent van de leergang. Hij is een kei in het onderzoek en de toepassing van kennis over gedragsbeïnvloeding.
Hij werkt als docent en adviseur op het terrein van duurzaamheid en de inrichting van de fysieke ruimte.
Als bestuurder van een hoogheemraadschap zet hij zijn kennis en ervaring elders ook maatschappelijk in.

Bovenkamers

Edith de Vries

Edith de Vries

Edith de Vries is onze VA (virtuele assistent). Fysiek op afstand maar in hulp nabij faciliteert Edith Gevoel voor de Zaak en onze opleidingen. Zij helpt mij met administratieve en PR-taken, zoals onze social media strategie. En ze verzorgt verder de logistiek rond de opleidingen.
Een onmisbare kracht die ik van harte kan aanbevelen.

EdithDeVries

Logo-GvdZ-Welkom