Intervisie voor leiders van maatschappelijke organisaties

Waarom intervisie?

U zoekt een inspirerende kring van eigentijdse bestuurders, toezichthouders of directeuren uit het maatschappelijke middenveld die hun werk- en rolgerelateerde vraagstukken met elkaar willen delen om daarvan te leren. Eigentijds: als leiders verbindend, werkend vanuit een integrale visie en met ‘ziel en zakelijkheid’ aan hun maatschappelijke opgave.

Net als u zoekt u mede-standers die zich kwetsbaar willen opstellen, zich uitspreken en willen investeren in hun eigen en elkaars ontwikkeling.

In alle openheid bespreekt u eigen praktijksituaties en reflecteert daarop met elkaar. Om daarvan te leren over uw eigen rol bij strategische vraagstukken en maatschappelijke opgaven. Uitgangspunt is steeds de bereidheid om te onderzoeken: Hoe verhoud ik mij als bestuurder en persoon tot de kwestie die ik inbreng?

Intervisie is een methode om groepsgewijs naar uw eigen functioneren te kijken en mede-intervisiegenoten daarbij als ‘spiegels’ in te zetten. Daarbij gaat het al snel over persoonlijke effectiviteit en wat u als persoon meeneemt ‘naar de job’. Intervisie is daarmee een uitdagend leerproces.

Dubbelslag leren

Uniek aan onze intervisie-methode is dat u zowel reflectie krijgt op uw functioneren als maatschappelijk leider, als op de manier waarop u als intervisiecoach tot steun bent voor uw collega’s; een dubbel leerrendement dus.

Lees ook enkele referenties van intervisiedeelnemers.

Hoe gaat intervisie in zijn werk?

De aanleiding of startpunt voor intervisie zijn meestal inhoudelijke vragen uit het werk. De intervisie-genoten stellen zich aanvankelijk op als collegiaal adviseurs. In het verloop van een sessie blijkt dat de aandacht verschuift van inhoud naar persoon:

  • Hoe verhoudt de case-inbrenger zich tot zijn/ haar vraagstuk?
  • Waarom is dat voor hem/ haar een probleem?

Dilemma’s

Het is onze ervaring dat intervisie vaak gaat over communicatieve of leiderschapsdilemma’s. Over vragen die te maken hebben met onzekerheid die u kunt ervaren in de manier waarop u zich zou willen uitdrukken over een bepaald onderwerp en de (doorgaans onbevredigende) manier waarop u dat kennelijk doet. Uw rol en positie kan u in de weg zitten. Of onvoldoende bewustzijn op wat u zouden willen.

Wat levert intervisie op?

Intervisie is een leerweg voor alle deelnemers aan een intervisie. U kunt een persoonlijk dilemma uit uw dagelijkse praktijk inbrengen en u spant zich op eigen wijze in om een collega met zijn of haar dilemma verder op weg te helpen.

Voorts breidt u uw netwerk van inspirerende eigentijdse en zelf-reflectieve collega’s uit.

Hoe kom je aan een groep?

Wij bieden intervisie aan in open leergroepen van ‘functiegelijken’ (bestuurders, toezichthouders, directeuren/managers). Groepen komen dan doorgaans tot stand door actieve werving van ons, naar aanleiding van individuele vragen uit de markt.

Als heel MT, DT of RvT met een intervisie-vraag, neem je liefst direct contact met ons op.

Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op.

Desgewenst ontvang je PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Graag tot ziens!

Logo-GvdZ-Welkom