Socrates in de bestuurskamer

De kunst van het vragenstellen

Ervaar je soms ook dat we in de bestuurskamer vaker standpunten uitwisselen, stellingen betrekken of adviezen geven, dan vragen stellen over motieven of denkbeelden? En daardoor in vruchteloze discussies kunnen belanden die de sfeer er niet beter op maken?

Socrates bracht zijn gesprekspartners tot wijsheid via het stellen van vragen. Met zijn gespreksbenadering liet Socrates de inzichten tussen de partijen ontstaan. De beste inzichten komen wanneer we ons weten uitstellen en het denken van de ander op scherp zetten, was zijn credo.

Op 8 november verzorgen Marlou van Paridon en ik een workshop over de kunst van het vragenstellen vanuit de socratische gespreksmethode. Aan de hand van eigen praktijksituaties leren de deelnemers de waarde van de socratische benadering kennen en maken zij een een begin met het hanteren van de methode.

Je ontvangt PE-punten voor je deelname.

Marlou heeft zich als filosoof toegelegd op management en organisaties. Zij is verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte als hoofddocent voor de opleiding Zin geven aan werk

Als gastdocent socratisch gesprek aan de opleiding voor commissarissen en toezichthouders van TIAS werkt zij met de (gesprek)dynamiek van de bestuurskamer.

Socratische gespreksvoering

Het socratisch gesprek is een gezamenlijk denkgesprek. Er wordt mét elkaar gesproken in plaats van tegen elkaar, de partijen staan niet aan weerszijden van de tafel maar onderzoeken gezamenlijk wat voorligt. Luisteren, het oordeel uitstellen, vertraging van denken en de logica zijn werk laten doen behoren tot de gespreksinstrumenten.

Doel en opzet

Het vergroten van je inzicht en het leren hanteren van de socratische gespreksmethode.

Deelnemers stellen hun oordeel uit en leren luisteren en vragen stellen, zodat ruimte voor ieders perspectief ontstaat en collectieve inzichten worden gevormd. Het is tevens een doortastende methode waarbij opbouwende confrontatie niet uit de weg wordt gegaan. De gespreksbewegingen hebben als doel het denken te scherpen aan elkaar en ruimte te maken voor ieders wijsheid.

We vragen van deelnemers eigen voorbeelden van gesprekssituaties in de bestuurskamer in te brengen. Verder zullen de docenten voorbeelden aandragen. 

Opbrengst

  1. Inzicht in de werking van socratische gespreksinstrumenten in de bestuurskamer en daarbuiten.
  2. Opdoen van ervaringen met en het leren toepassen van die instrumenten.
  3. Ervaren van de functie en waarde hiervan voor de kwaliteit van het gesprek, het vertoog en de kwaliteit van de besluitvorming in de bestuurskamer.
  4. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders en -toezichthouders.

Docent

Marlou van Paridon, MA studeerde Filosofie aan de UvA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU, Amsterdam. Daarvoor werkte zij ruim 25 jaar in managementfuncties bij overheid en bedrijfsleven en reisde tweemaal de wereld rond als reisjournaliste. In 2017 verscheen van haar Socratisch gesprek voor beginners bij ISVW Uitgevers.

Aan de ISVW, Internationale School voor Wijsbegeerte, is zij hoofddocent voor de praktisch-filosofische opleiding Zin geven aan werk. Zij is als gastdocent socratisch gesprek verbonden aan de opleiding voor commissarissen en toezichthouders van TIAS in Tilburg. In Amsterdam heeft zij haar eigen bureau voor training en begeleiding van socratisch gesprek.

Meer informatie over Marlou vind je op haar website of LI-profiel .

Praktische informatie

Je ontvangt 5 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE-punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

maandag 8 november 2021.


Tijd

14:00 - 20:00 uur, incl. eenvoudig diner.


Studiebelasting

5 uur aanwezigheid, half uur voorbereiding.


Groep

Maximaal 10 bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.


Locatie

ISVW (Leusden)

Covid-19

De workshop vindt vanzelfsprekend live plaats.

Mochten nieuwe regels dit echter niet toelaten, dan kan de workshop online plaatsvinden of zal in overleg met de deelnemers worden verplaatst.


Prijs

€675, dit is incl. alle bijkomende kosten en vrij van BTW.

Een eventuele online bijeenkomst duurt korter en wordt gegeven tegen gereduceerd tarief.


Studiemateriaal

Achteraf of tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.