Leidinggeven anno nu!

Zorg voor eigentijds leiderschap

Wellicht stel je jezelf wel eens de vraag:

  • Waarom zijn wij er als leiding?
  • Wat vraagt deze tijd van ons?
  • Hoe zorgen wij ervoor dat bij ons gebeurt wat nodig is?
  • Hoe hebben we impact zonder onszelf voorbij te lopen?
  • En hoe blijven wij daarbij op een goede manier voor onszelf zorgen?

Wij helpen leidinggevende teams zorgen voor eigentijds leiderschap.

Onze invalshoek is de psychologie, onze focus het concrete gedrag van leidinggevenden in de praktijk én hun impact op de cultuur, het gedrag en de gang van zaken in de organisatie.

We doen we op verschillende manieren: opleiden, trainen, teamcoachen. Daarbij bieden we kennis op het gebied van gedrag en gedragsverandering, inhoud als het om eigentijds organiseren gaat en reflectie op het leiderschap en de teamsamenwerking.

Daarmee helpen wij (teams van) leidinggevenden beter te ‘zorgen dat’ in de hun organisatie gebeurt wat in deze tijd nodig is.

Wij zijn een team van ervaren psychologen, opleiders, trainers en coaches.

Zorgen voor en zorgen dat

We horen vaak het onderscheid tussen zorgen voor en zorgen dat. Zorgen voor wordt nog wel eens negatief uitgelegd als pamperen of verantwoordelijkheid wegnemen. Daarom liever zorgen dat, zodat de mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en in beweging komen.

Hoe zorgen leidinggevenden ervoor dat zij ook in staat zijn om te zorgen dat? In plaats van onbedoeld te zorgen voor?

Leidinggeven

In deze tijd van zelfsturing krijgt het leidinggeven een andere invulling. Het klassieke leidinggeven verdwijnt. Het wordt steeds meer:

  1. richting geven vanuit visie en missie
  2. kaderstellen vanuit strategie en beleid
  3. contracteren van resultaat-afspraken.

Hiermee komt de bedoeling weer voorop te staan. Hoe doe je dat? En wat vraagt dat van leidinggevenden?

Onderstroom in de organisatie

Naast de strategie, structuur en werkprocessen hechten wij veel waarde aan "het levende cement” van de organisatie. Dat zijn de mensen, die met elkaar samenwerken, kletsen en roddelen, ideeën uitwisselen en inspiratie krijgen.

Samen vormen zij een informele onderstroom in de organisatie. Die is voor iedereen voelbaar aanwezig en sterk van invloed op de gang van zaken. Hoe krijgen leidinggevenden gevoel voor die onderstroom en hoe kunnen ze er effectief mee werken?

Nieuw leiderschap

Wij zien dat de ontwikkeling van de organisatie nieuw leiderschap vraagt. Behalve aandacht voor de formele gang van zaken, wordt begrip en gevoel gevraagd voor de onderstroom en de systemische dynamiek.

Eigentijdse leiderschap vraagt het vermogen tot zelfreflectie en een grote flexibiliteit en spankracht in denken en handelen. Zowel van leidinggevende teams, als van individuele leidinggevenden.

Zorg voor eigentijds leiderschap

Ben je als leidinggevend team afgestemd op de opgaven van deze tijd? Teneinde “fit for the job” te blijven?

In de praktijk zien wij veel (pogingen tot) zorgen dat. Veel minder horen we: hoe zorgen wij ervoor dat we in staat zijn om te zorgen dat gebeurt wat nodig is?

Die zorg voor jezelf komt er wat bekaaid af. Terwijl die zo belangrijk is voor je impact en geloofwaardigheid, je gezag en verbinding. Dat heb je nodig om leider van verandering te zijn in deze tijd. Hoe zorg je voor dit eigentijds leiderschap?

Wat wij bieden

Wij helpen (teams van) leidinggevenden invulling te geven aan hun zorg voor eigentijds leiderschap. Zorgen voor én zorgen dat krijgen zo het noodzakelijke onderhoud.

Aan de hand van een leiderschapsscan bekijken we met jullie welk onderhoud nodig is. Dat kan zijn op het gebied van coachend leidinggeven, het vergroten van de eigen impact, het geven van sturing aan (gedrags)verandering, het werken met de onderstroom of het versterken van de zelfsturing.

Op basis van de scan ontwikkelen we samen met jullie een ontwikkel-programma. Dat kan vele vormen aannemen. Eenvoudig en doeltreffend en helemaal passend bij jullie..

Daarbij werken we vanuit een divers team. Wij verenigen veel ervaring en vakmanschap, die we combineren met werkvormen die raken.

Opbrengst

Met behulp van assessment, opleiding, training, intervisie of coaching zijn (teams van) leidinggevenden beter toegerust om als eigentijds leiders te werken aan wat hun organisatie in deze tijd van hen vraagt.

We werken op een manier die jullie aanspreekt. Zoals een bestuurder het eens uitdrukte:

Bij jullie vinden we de tijd en de gelegenheid voor de ontmoeting met elkaar. Wij zien dat als noodzakelijk APK-onderhoud van ons team en is daarom van waarde voor ons werk.

Lees ook enkele referenties van teams die ik eerder begeleidde.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Desgewenst zijn PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling te verkrijgen. PE punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Graag tot ziens!
Martijn de Loor

Logo-GvdZ-Welkom