Complexiteit omarmen en hanteren

Sergej Middendorp brengt complexiteit tot leven 

De opgaven van maatschappelijke organisaties vragen het bij elkaar brengen van vele uiteenlopende belangen. Naar hun aard zijn die opgaven niet alleen ingewikkelde maar vooral complexe vraagstukken of wicked problems. Hoe verhoud jij je als bestuurder tot die complexiteit - in zijn volle omvang? En hoe geef je daar als bestuurder leiding aan? Of zie je er als toezichthouder op toe?

Op 20 april verzorgen Sergej van Middendorp en ik een workshop over de betekenis van complexiteit voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Daaraan leiding geven is een uitdagend waagstuk. Met behulp van metaforen kan een weg gevonden worden in de complexiteit ervan. Was je al een beelddenker en laat je je graag intellectueel uitdagen, dan is deze workshop echt iets voor jou.

We helpen je opnieuw en veelzijdiger naar je complexe opgave te kijken en je hiertoe met behulp van metaforen te verhouden. Het pallet aan mogelijkheden dat zich zo ontvouwt is ongekend en helpt jouw denkbeelden, overtuigingen en drijfveren over je opgave nader te verhelderen. En de complexiteit ten volle te omarmen. Zodat je steeds het goede blijft doen wat nodig is. Met een koel hoofd en een warm hart.

Je ontvangt PE-punten voor je deelname.

Sergej van Middendorp is eigenaar van zijn bedrijf Miles Ahead, naar het album van Miles Davis uit 1957.
Hij werkt aan gezonde open systemen en brengt conceptuele architectuur tot leven. In de gezondheidszorg werkt hij ondermeer aan GIDS: Gezondheid ondersteund door een Integraal Digitaal Systeem.

Complexiteit hanteerbaar maken

Het huidige tijdsgewricht zet ongekende spanning op maatschappelijke opgaven. Denk aan de zich voltrekkende klimaatcatastrofe, wankelende politieke systemen die zoeken naar houvast, het gevaar van een nieuwe wereldoorlog en enorme groepen wereldburgers die op drift zijn. In eigen land mogen we binnenkort rekening met een kapitaalvlucht vanwege verwachte onbewoonbaarheid van een belangrijk deel van het land. Bestaande paradigma’s werken niet (langer) meer; puzzelend komen we er niet meer uit. De opgaven zelf veranderen van gedaante ondermeer vanwege de toenemende onzekerheid en … complexiteit.

Met zijn kennis uit de praktijk van complexe systemen biedt Sergej veel denk- en beeldhandvatten waarmee hij ons leert complexiteit hanteerbaar te maken, zonder die plat te slaan. Hij daagt ons uit voorbij het gekende te denken, onze denkramen open te zetten en nieuwe denk-beelden te zien, toe te laten of zelf te ontdekken. Zo - en hier komt ook de psychologie om de hoek kijken - komen we onszelf tegen en kijken onszelf recht in het hoofd én het hart.

Dat maakt zijn workshop zo uitdagend én aantrekkelijk.

Doel en opzet

Hoe krijg je inzicht in en vat op complexiteit? En hoe kun jezelf persoonlijk en als bestuurder of toezichthouder uitdagen om nieuw te kijken naar jouw maatschappelijke opgave in deze tijd? Met deze vragen gaan we aan het werk.

In deze workshop wordt het begrip complexiteit nader geduid en verhelderd en leren we metaforen gebruiken om ons eigen denken uit te dagen. Daarbij ga je ook met een eigen uitdagende casus/vraag aan de slag.

Op basis van de interacties met andere deelnemers en de inleider en je eigen praktijkervaringen worden gepresenteerde vraagstukken opnieuw bekeken en doordacht.

Vorm

Met zijn aanstekelijke enthousiasme en praktische analogieën helpt Sergej je veelzijdig en met plezier kijken naar je eigen ’taaie’ beroepspraktijk nu en in de toekomst. Samen beschouwen, doordenken en stimuleren we wat mogelijk is.

Opbrengst

  1. Kennis en inzicht in de betekenis en werking van complexiteit binnen de context van de ongekende en onstuitbare maatschappelijke opgaven van deze tijd.
  2. Ervaring opdoen in analyse van leiderschapsgedrag en hoe je dat kunt inzetten in je eigen situaties.
  3. Samen werken aan herkenbare leiderschapscases en van elkaar leren en in inzien van effectiviteit.
  4. Verdieping van je netwerk van medebestuurders en/of toezichthouders.

Docent

Sergej werkt samen met een (inter)nationaal netwerk van organisaties aan de vraag: Hoe maken we gezonde (open) systemen? Zo is hij bestuurder bij Nuts.nl en initiatiefnemer van GIDS Open Standaarden. Daar wordt samengewerkt aan open standaarden en open-source software voor gegevensdeling in de gezondheidszorg. Daarnaast ontwikkelt hij als onderzoeker mee aan baanbrekende methodes als Global Social Witnessing. Daarmee kunnen we met meer bewustzijn van complexiteit onze systemen veranderen.

Sergej heeft een achtergrond in de business administration, IT en filosofie. Hij haalde zijn PhD aan Fielding Graduate University in Santa Barbara.

Over zijn bedrijf Miles Ahead zegt hij: "Die naam komt van het gelijknamige album van Miles Davis uit 1957. Hiermee liep de jazz-legende ver vooruit en was hij baanbrekend. Dat spreekt ons aan en we gebruiken jazz en zeilen (zie de originele album cover) regelmatig als metaforen. Het zijn onuitputtelijke bronnen om tot oplossingen te komen voor complexe problemen."

Klinkt dat prikkelend en uitnodigend? Laat je dan uitdagen tot het onvermoede en ontdek zelf nieuwe gezichtspunten op jouw maatschappelijke opgave in deze tijd. Een tijd immers die vraagt om ruimdenkende leiders die het hoofd weten te bieden aan wat ongekend maar onstuitbaar is.     

Meer informatie over Sergej vind je op zijn website of LI-profiel .

Praktische informatie

Je ontvangt 5 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE-punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

donderdag 20 april  2023.


Tijd

14:00 - 20:00 uur, incl. eenvoudig diner.


Studiebelasting

5 uur aanwezigheid, half uur voorbereiding.


Groep

Maximaal 10 bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.


Locatie

De Horst (Driebergen)

Covid-19

De workshop vindt vanzelfsprekend live plaats.

Mochten nieuwe regels dit echter niet toelaten, dan kan de workshop online plaatsvinden of zal in overleg met de deelnemers worden verplaatst.


Prijs

€695, dit is incl. alle bijkomende kosten en vrij van BTW.

Een eventuele online bijeenkomst duurt korter en wordt gegeven tegen gereduceerd tarief.


Studiemateriaal

Achteraf of tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.

Logo-GvdZ-Welkom