Politiek sensitief aan de slag

Masterclass politieke sensitiviteit

Gezocht: politieke sensitiviteit. Steeds vaker duikt deze competentie op in vacatureteksten, maar wat is het precies? En belangrijker nog: hoe word je zelf politiek sensitief? 

In deze masterclass gaan we dieper in op deze vragen, in het bijzonder in de context van de bestuurskamer.  De plek waar veel belangen samenkomen in besluitvormingskwesties. Politiek sensitief is een attitude en een vaardigheid die onmisbaar is in situaties waarin mensen vanuit verschillende belangen met elkaar tot oplossingen moeten komen.

Op 23 april 2024 verzorgen Michel de Visser en ik een middag over de betekenis van politieke sensitiviteit voor het werk in de bestuurskamer. Zowel vanuit de theorie als aan de hand van praktische voorbeelden krijgt het begrip betekenis en laten we zien hoe onmisbaar het is om het goede te doen wat nodig is - de opgave van bestuurders en hun toezichthouders.  

In deze masterclass ervaren de deelnemers wat er mogelijk is en onderzoeken hun eigen politieke sensitiviteit aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Om zo vanuit een nieuw perspectief hun maatschappelijke impact te vergroten.

Je ontvangt PE-punten voor je deelname.

Michel de Visser is bedrijfseconoom en volgde vakken in de bedrijfspsychologie en internationaal management. Hij is auteur van Politiek sensitief aan de slag

Deelnemers ontvangen een exemplaar van dit boek. 

Politieke sensitiviteit

Politiek sensitief handelen is echt niet alleen vereist aan het Binnenhof of in het gemeentehuis. Het is een vaardigheid die onmisbaar is in situaties waarin mensen vanuit verschillende belangen met elkaar tot oplossingen moeten komen: in een samenwerkingsverband, een raad van toezicht, een teamvergadering, een OR of een verenigingsbestuur. Dus ook in de bestuurskamer heb je ermee te maken.

In de bestuurskamer en op al die andere plekken waar besluitvorming binnen een veelheid van belangen aan de orde is, is de opgave steeds te zoeken wat het juist is om te doen. Politieke sensitiviteit helpt bestuurders en toezichthouders om het juiste te doen als balanceer-act van het zoeken naar draagvlak en samenwerking. Het vraagt het aanvoelen, inschatten en analyseren van de situatie en het het daardoor zetten van de goede stappen naar een besluit of oplossing.

Je zou dat ook kunnen beschrijven als 'politiek bedrijven'. Toch geldt daarvoor - in de woorden van Angela Merkel - niet constant naar de de windhaan op het dak te kijken, maar de eigen overtuiging uitvoeren. Hierin kun je ten volle de balanceer-act ervaren.

In deze masterclass laten we zien wat politieke sensitiviteit in de praktijk betekent en hoe het mis kan gaan wanneer je je er niet van bewust bent. Je wordt je bewust van de balanceer-act, ook wanneer je daar een te groot belang aan toekent. Het vraagt verstandig, maar niet steeds omzichtig handelen. Met eenvoudige en bereikbare middelen laten we je zien hoe je je politieke sensitiviteit kunt vergroten. En welke mogelijkheden dat opent je eigen bezieling ten uitvoer te brengen.

Doel en opzet

Het vergroten van de kennis en vaardigheden van politieke sensitiviteit ten behoeve van het werk in de bestuurskamer.

Aan de hand van een combinatie van theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden en vaardigheidsoefening, vergroten de deelnemers hun politieke sensitiviteit en weten die productief te maken in de bestuurskamer en voor de maatschappelijke opgave waarvoor zij staan. Daarbij delen zij de kwesties die ze in hun werkpraktijk tegenkomen.

We vragen van deelnemers eigen ervaringen uit hun bestuurs- of toezichtpraktijk met elkaar te delen. De docenten zullen hen daarin deels voorgaan.

Opbrengst

  1. Inzicht in het belang en de werking van politiek sensitief handelen in het bijzonder in de bestuurskamer en daarbuiten.
  2. Je ervaart aan de hand van voorbeelden en oefening hoe je je politiek sensitief handelen kunt vergroten in de RvB of RvT.
  3. De functie van politiek handelen in de omgang met (de complexiteit) van maatschappelijke opgaven.
  4. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders en -toezichthouders.

Docent

Michel de Visser adviseert overheden en het bedrijfsleven op het gebied van bedrijfsvoering en procesmanagement. Hij is voorzitter van een grote politieke partij in Rotterdam en was in die stad deelgemeentewethouder.

Bekendheid verwierf hij met Politiek sensitief aan de slag, waarover hij adviseert, spreekt en traint.

Meer informatie vind je op zijn website  en LI-profiel .

Praktische informatie

Je ontvangt 5 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE-punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

dinsdag 23 april 2024.


Tijd

14:00 - 20:00 uur, incl. eenvoudig diner.


Studiebelasting

5 uur aanwezigheid, half uur voorbereiding.


Groep

Maximaal 10 bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.

Locatie

De Horst (Driebergen)


Prijs

€745, dit is incl. alle bijkomende kosten en vrij van BTW.

Tot 8 januari 2024 geldt een vroegboekkorting van 6% en betaal je dus € 700.


Studiemateriaal

Achteraf of tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

De deelnemers krijgen voor hun deelname in elk geval Politiek sensitief aan de slag uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.

Logo-GvdZ-Welkom