Psychologie in de Bestuurskamer 2022

Leergang voor bestuurders en toezichthouders

Wellicht herken je je in de volgende vragen:

 • Is duurzame gedragsverandering een illusie of is het werkelijk mogelijk?
 • Hoe werkt de gedragsdynamiek in de bestuurskamer en hoe krijg ik daar meer grip op?
 • Wat is macht en hoe ga ik ermee om?
 • Wie ben ik als persoon en wat betekent dat voor mijn impact en leiderschap?
 • Wat bedoel ik wanneer ik zeg dat de organisatie moet veranderen? 

Deze leergang helpt je het gedrag in de top van de organisatie beter te doorgronden. Dat levert je niet alleen interessante kennis op, maar leert je ook om te gaan met gedrag in situaties waar veel belangen op het spel staan. Zowel in de bestuurskamer als daarbuiten.

Psychologie gaat eenvoudig gezegd over wat ons ‘beweegt’. Alle gedrag is in de basis te herleiden tot twee primaire bewegingen:  Erop af, naar wat plezier verschaft. Ervan af, van wat pijn geeft.

Ons gedrag is steeds een dynamisch evenwicht van deze twee oerbewegingen: gas geven of remmen.

Eerdere reacties

  Een paar uur interessante en relevante zaken voorgeschoteld krijgen en dat  nog even laten ‘na-sudderen’. De openheid die er breed ontstond, maakte dat het persoonlijker maar ook wat ‘dieper’ ging. Een cadeautje voor mezelf! Harry Platte - Parteon 

  Als gedragswetenschapper waren de bijeenkomsten voor mij vaak een feest van herkenning. Weggezakte kennis kreeg zo weer een actuele invulling die ik meteen de volgende dag kon toepassen. De kleine groepen en de opzet van de serie maken dat je met elkaar in snel tempo een omgeving bouwt waarin ruimte is voor reflectie en interesse in elkaars werkpraktijk. Kortom: aanrader! Hedy van den Berk – Havensteder

  De leergang heeft me meer inzicht gegeven in wat ‘de mens’ beweegt en welke mechanismen besluitvorming in de bestuurskamer beïnvloeden. Dit helpt me door vanuit een andere invalshoek mijn functie beter uit te oefenen en dus een betere commissaris te zijn. Netty Wakker - commissaris bij Rabo en Vechtdal Wonen

 

In het voorjaar van 2022 verzorg ik samen met vijf gastdocenten voor de vierde keer deze leergang in een vernieuwde vorm.

Je ontvangt 25 PE-punten voor je deelname aan de volledige leergang van vijf werkcollege's.  

En je ontvangt een exemplaar van mijn boek Met hoofd, hart en handen - Werken aan maatschappelijke opgaven. Hierin komen bestuurders aan het woord over hun opgaven, hun dilemma's en over zichzelf. En hoe zij vorm geven aan hun leiderschap.

Psychologie in de bestuurskamer

Gasgeven of remmen? Wat zegt dat over hoe wij dienen te handelen in complexe besluitvormingssituaties? Of onder tijds- of groepsdruk? Of wanneer er veel belangen op het spel staan, zoals in de bestuurskamer of daarbuiten?

Als wetenschappelijke discipline verschaft de psychologie al 150 jaar interessante en verrassende inzichten die kunnen helpen om het gedrag in de bestuurskamer of in de organisatie beter te begrijpen. En om effectiever besluiten te nemen of invloed uit te oefenen.

In vijf interactieve werkcollege's nemen we je mee langs belangrijke thema's uit de psychologie die relevant zijn voor de dynamiek in de bestuurskamer en daarbuiten. Daarbij zoomen we ook in op de grondvesten van de psychologie: de filosofie en de neurofysiologie.

 

Doel en opzet

Kennismaking met de psychologische fenomenen die relevant zijn voor het werk in de bestuurskamer.

De leergang is als volgt opgebouwd:

1. Brein, beslissen en beïnvloeden. Hoewel de neurowetenschap menselijk gedrag helpt verklaren, zijn psyche en brein zeker niet hetzelfde: Waarom zijn we niet zo rationeel als we denken te (willen) zijn? Hoe beïnvloedt ons denken onze waarneming, meningsvorming en besluitvorming? En kunnen we gedrag effectief beïnvloeden? We gaan in op de betekenis hiervan voor ons werk als bestuurder of toezichthouder.

2. Groep, leiderschap en macht. De grote psychologische thema's die allemaal samenkomen in de bestuurskamer. En ook samenhangen: geen leiderschap zonder een groep van volgers, geen macht zonder geaccepteerd leiderschap en geen legitimiteit zonder instemming van de groep. Het is allemaal aan de orde waar besluiten worden genomen.

3. Karakter van de leider. Wat maakt leiders effectief en wat betekent dat voor het vak van bestuurder? In dit blok steken we een tandje dieper en dringen door in jouw karakterstructuur en je betekenis als leider.

4. De VeranderExpress. Hoe bestuur je verandering in de organisatie? Deze zogenoemde thinkshop gaat over jouw eigen denken over veranderen in het licht van de perspectieven van zowel experts als practitioners op het terrein van organisatieverandering. Je wordt stevig uitgedaagd om je eigen denken over veranderen kritisch onder de loep te nemen.

5. Filosofie van de geest. Wat betekenen begrippen als geest, mens en bestuurskamer? Zijn het woorden in een taalspel of gaat er iets essentieels achter schuil? En wat is typisch menselijk? Kunnen bestuurders of  toezichthouders ook vervangen worden door kunstmatige intelligentie? Met deze filosofische vragen starten we de leergang.

Opbrengst

 1. Kennis en inzicht van psychologische fenomenen waarmee je als bestuurder of toezichthouder te maken hebt.
 2. Meer grip omdat je beter kunt voorspellen hoe gedrag zich in bepaalde situaties zal ontwikkelen.
 3. Meer begrip van de werking van interventies om gedrag te beïnvloeden of te sturen.
 4. Meer inzicht in je eigen persoonlijke dynamiek als bestuurder of toezichthouder.
 5. Je bespreekt je vragen in een collegiale en vertrouwelijke sfeer.
 6. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders of -toezichthouders.

Docenten

De leergang verzorg ik samen met vier gastdocenten, allen experts op een specifiek vakgebied:

Anjo Travaille, neuropsycholoog | Neemt ons mee in blok 1 over brein, beslissen en beïnvloeden | Bovenkamers

Martijn de Loor, psycholoog, organisatiecoach en toezichthouder | Zelf verzorg ik Groep, leiderschap en macht (blok 2) en een onderdeel van Karakter van de leider (blok 3).

Tienke de Jong, docent psychologie | Duidt met ons de betekenis van de karakterstructuren voor ons gedrag als leider (blok 3) | Tienke de Jong 

Marcel Kuhlmann, psycholoog en veranderkundige | Maakt met ons de (innerlijke) reis met de VeranderExpress (blok 4) | Kessels & Smit

Jeroen Flipse, filosoof | Neemt ons mee in de filosofie van de geest (blok 5) | Overdenkwerk

Praktische informatie

Je ontvangt 25 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling wanneer je de volledige leergang van vijf bijeenkomsten volgt. PE-punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Data

We bieden je een inhoudelijk compleet programma dat ook binding en vertrouwen in de groep biedt. We adviseren je derhalve aan het gehele programma deel te nemen.

Er kunnen ook afzonderlijke bijeenkomsten worden gevolgd.

woensdag 6 april; donderdag 21 april; donderdag 19 mei; dinsdag 14 juni en woensdag 22 juni 2022.

Zie verder het aanmeldingsformulier.


Tijd

14:00 - 19:00 uur, waarna een eenvoudig diner.


Studiebelasting

5 uur aanwezigheid en enige voorbereidingstijd. Aan het einde maak je een reflectieopdracht.


Groep

Maximaal 10 bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.

Locatie

Driebergen (De Baak/ De Horst).


Covid-19

Wij houden ons in deze leergang aan de dan geldende Covid-19 regels van de rijksoverheid voor live-bijeenkomsten.

Mochten nieuwe regels voorschrijven dat de leergang niet live doorgang kan vinden, dan kan deze door ons als webinar worden verzorgd.


Prijs

Variërend € 675 tot € 2800 afhankelijk van het aantal te volgen bijeenkomsten.

Prijzen vrij van BTW en inclusief alle overige kosten.

Indien corona-maatregelen live-bijeenkomsten verhinderen, vinden deze online plaats tegen gereduceerd tarief.


Studiemateriaal

Gedurende of na de bijeenkomsten uitgereikt.

Bij de laatste bijeenkomst ontvang je een exemplaar van mijn boek Met hoofd, hart en handen - Werken aan maatschappelijke opgaven.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.

Logo-GvdZ-Welkom