Gedoe in de raad

15 april 2023

Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen

Herken je het soms diffuse gevoel van onbehagen over het functioneren van de Raad?
Of een ongemakkelijk gevoel in de samenwerking tussen de Raad en de Bestuurder?
Misschien heb je collega's die constant hun stokpaardjes berijden of hun grote ego overal tussen duwen.
Of er is weinig zelfreflectie en een soort scheidslijn tussen twee partijen of collega’s die de bestuurder in de hoek drukken.
Of je hebt een bazige voorzitter óf een voorzitter die juist helemaal niet stuurt. Of de voorzitter heeft een te sterk bondje met de bestuurder.
Of de hele raad legt een eenzijdige nadruk op inhoud óf pakt juist alleen de formele controle rol en heeft te weinig feeling met de inhoud.
Of …, het kan allemaal.

Misschien is er nog niet echt iets ergs aan de hand, maar voorzie je: Zonder ingrijpen gaat er gedoe komen en dat kan escaleren. Dat wil je niet en het is ook niet nodig.

Gedoe in de raad is overigens heel normaal

In de beste werkrelaties loopt niet alles op rolletjes en komen spanningen voor. Conflicten, steken onder water, onopgelost en onuitgesproken negatief gedrag, roddelen, bondjes. Daar waar mensen samenwerken kan zoiets vele vormen aannemen. Niets menselijks is ons vreemd.

De hamvraag is: Hoe ga je ermee om?

Stel je het gedoe aan de orde of schuif je het liever voor je uit?
Heb je wel pogingen ondernomen, maar had dat geen of een averechts effect?
Of weet je eigenlijk niet goed hoe je het gedoe op tafel moet krijgen?

Dan is het goed dat je weet dat wij er zijn. Wij zijn ervaren toezichthouders, opleiders en begeleiders van zelfevaluaties en leergroepen van Raden van Toezicht. We hebben een achtergrond in de Psychologie, Organisatieverandering en Leiderschapsontwikkeling en hebben een neus voor de gedragsdynamiek in groepen en teams.

Wij weten raad wanneer de raad op spanning staat

En  kunnen helpen om het gedoe op tafel krijgen en samen op te lossen. We kennen vele conflict-patronen en de manieren om weer uit die puree te komen. Op een goede, effectieve en ook respectvolle manier. Zonder personen te beschadigen of schuldigen aan te wijzen. Want meestal heeft iedereen een aandeel in de ontstane situatie.

Dus voorzie je gedoe in de raad of is het al aan de orde. Weet ons te vinden, het zal jullie helpen.

Met Bea Annot

Illustratie: Irene Mulder

Logo-GvdZ-Welkom