Met power én visie!

Wij werden in 2018 voor de eerste keer na onze fusie, 3 jaar eerder, gevisiteerd. Een spannend traject, dat al begon bij de keuze voor een visitatiecommissie. Want, welke commissie heeft voldoende ervaring met fusietrajecten? Én oog voor misschien wel de grootse (grootste) opgave van een fusie, de organisatorische integratie binnen het gekozen ambitieuze model van zelfsturing?

De commissie waarvan Martijn het voorzitterschap had, sprong eruit. Tijdens de intake leerden we Martijn kennen als een professionele en vakbekwame gesprekspartner. Een voorzitter met verstand van zaken die zich uitstekend in de organisatie en de individuele persoon kan verplaatsen. De gesprekken kenmerkten zich door een prettige toonzetting en gewenste diepgang, vaak gepaard gaande met een tikkeltje humor.

Een vruchtbare samenwerking die uiteindelijk resulteerde in een voor alle partijen (h)erkenbaar en bruikbaar visitatierapport onder de typering ‘mét power en visie’. Een typering (en compliment) die we Martijn ook toevertrouwen!

  Arjan ter Bogt – directeur/bestuurder

Logo-GvdZ-Welkom