Boekpresentatie – 11 februari 2021

Met hoofd, hart en handen -
Werken aan maatschappelijke opgaven

Op 11 februari 2021 presenteer ik mijn boek over de gesprekken die ik met 13 bestuurders van maatschappelijke organisaties heb gevoerd. Gesprekken over de manier waarop zij leiding geven aan de opgaven waar zij voor staan.

Wat komen zij daarbij tegen, hoe gaan zij om met de complexiteit in hun werk? Hoe brengen zij zichzelf daarin tot uitdrukking? Het blijkt dat een helder verstand en een ontwikkeld gevoelsleven hierbij een belangrijk richtsnoer zijn.

Dat helpt hen de goede keuzen te maken en het juiste te doen in de dilemma-achtige situaties van hun werk. Innerlijke gedreven, geven zij zo invulling aan hun leiderschap.

Onder de titel 'Wees een schepsel, word een schepper’ neemt Marianne Broos ons mee in een eigentijdse visie op leiderschap 'met hoofd, hart en handen'.  Dat laatste zal zij in haar lezing zeker tot uitdrukking brengen.

Marianne Broos is van nature een inspirerende, sprankelende spreker vanuit haar talent ‘bezieling geven’. Zij maakt thema's als authentiek leiderschap, talent, zingeving en betekenis ten volle beleefbaar. 

Interactieve lezing

De boekpresentatie is tevens een scholingsmoment. We staan stil bij de betekenis van leidinggeven aan complexe opgaven. In deze tijd kunnen wij goed ervaren hoe lastig dat kan zijn. En tegelijkertijd zo nodig is.

Desgewenst ontvang je PE-punten voor je deelname.

Wees een schepsel, word een schepper

De uitdagingen waar jij je als bestuurder voor gesteld weet - zeker nu met corona - vragen om zelfbewust en dienstbaar handelen. Dat begint met stevig op je stip te staan, zoals Marianne dat zegt.

Zij neemt de rode stip mee, bouwt haar verhaal op vanuit de actualiteit en brengt universele vragen tot leven. Zoals: 'Wat is mijn scheppende kracht? Waar ligt mijn diepste dienstbaarheid?'

Haar bezielende kracht brengt je bij jouw eigen verhaal. Het geeft je handvatten hoe je innerlijk en in de praktijk van alledag staande blijft als leider en als mens.

Marianne ziet ernaar uit om je te inspireren (hoofd), te raken (hart) en je in jouw impact en betekenis te laten zien (handen).

Doel en opzet

De bijeenkomst werpt vanuit een transformatievisie meer licht op bezield leiderschap in de context van de actualiteit en universele levensvragen. De interactieve lezing hierover, vormt de omlijsting van de aanbieding van mijn boek.

Behalve Marianne Broos zal ook een van de geïnterviewde bestuurders aan het woord komen. Aan alle aanwezigen zal het boek worden aangeboden.

Opbrengst

  1. Inzicht in en ervaren van de betekenis van bezield leiderschap vanuit een transformatievisie.
  2. Ontvangst van het boek Met hoofd hart en handen - Werken aan maatschappelijke opgaven.
  3. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders en -toezichthouders.

Docent

Marianne omschrijft zichzelf als ‘a terrier of love’. In tal van werkvormen laat ze je ontwaken in jouw spirit en zelfbewustzijn. Een burn-out in 1997 was het begin van haar eigen innerlijke leerweg bij Pulsar. Ze trad in het spoor van soefisme en Rumi.

Haar talent 'bezieling geven' kwam ruim 15 jaar lang tot volle bloei als programmamaker, docent en trainer bij deVoorde/Pulsar, waar ze ook directielid en mede-eigenaar van was.

Naast BROOS werkt Marianne als personal coach, executive coach en senior trainer bij De Baak.

Meer informatie vind je op haar website  of haar LI-profiel .

Praktische informatie

Desgewenst ontvang je 2 PE-punten voor cultuur- en leiderschaps-ontwikkeling. PE punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

Donderdag 11 februari 2021.


Tijd

15:30 - 18:30 uur, incl. afsluitende borrel.


Studiebelasting

2 uur aanwezigheid.


Groep

Maximaal 30 - 50 (afhankelijk van dan geldende corona-regels) bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.

Locatie

Midden van het land


Covid-19

Wij houden ons bij deze lezing strikt aan de Covid-19 regels van de rijksoverheid, zoals maximaal aantal deelnemers, minimaal 1,5 meter afstand, goede ventilatie en hygiënische voedsel- en drankvoorziening.

Mochten nieuwe regels niet toelaten dat de lezing doorgang kan vinden, dan kan deze als webinar worden gegeven. Het boek wordt u dan thuisgestuurd.


Bijdrage in de kosten

€50 vrij van BTW.


Studiemateriaal

Het boek wordt aan het einde van de bijeenkomst uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.