Boeklancering en lezing – 11 februari 2021

Met hoofd, hart en handen -
Werken aan maatschappelijke opgaven

Op 11 februari 2021 presenteer ik de uitkomsten van de gesprekken die ik met 13 bestuurders van maatschappelijke organisaties heb gevoerd. Waardevolle gesprekken over de manier waarop zij leiding geven aan de opgaven waar zij voor staan. Zo waardevol dat ik ze in een boek heb samengebracht en verrijkt. Dat wil ik graag met je delen.

Wat zien bestuurders als hun opgave, hoe gaan er ermee om? En hoe brengen zij zichzelf daarin tot uitdrukking? Het blijkt dat zij met een scherpe geest en een warm hart in staat zijn de goede keuzes te maken. En met subtiele daadkracht het juiste te doen in de dilemma-achtige situaties van hun werk. Innerlijk gedreven, geven zij zo invulling aan hun leiderschap.

Over die innerlijke gedrevenheid gaat ook de lezing van Marianne Broos naar aanleiding van mijn boek. Onder de titel 'Wees een schepsel, word een schepper’ neemt zij ons mee in haar visie op leiderschap. De boektitel 'Met hoofd, hart en handen' weet zij in haar lezing ervaarbaar tot uitdrukking te brengen.

Marianne Broos is van nature een inspirerende, sprankelende spreker vanuit haar talent ‘bezieling geven’. Zij maakt thema's als authentiek leiderschap, talent, zingeving en betekenis ten volle beleefbaar. 

Lezing en boek

Boeklancering en lezing zijn tevens een scholingsmoment. We staan stil bij de betekenis van leidinggeven aan complexe opgaven. In deze tijd kunnen wij goed ervaren hoe lastig dat kan zijn. En tegelijkertijd zo nodig is.

Desgewenst ontvang je PE-punten voor je deelname.  En uiteraard een exemplaar van mijn boek. 

Wees een schepsel, word een schepper

De uitdagingen waar jij je als bestuurder voor staat - zeker nu met corona - vragen om zelfbewust en dienstbaar handelen. Dat begint met stevig op je stip te staan, zoals Marianne dat zegt.

Zij neemt de rode stip mee, bouwt haar verhaal op vanuit de actualiteit en brengt universele vragen tot leven. Zoals: 'Wat is mijn scheppende kracht? Waar ligt mijn diepste dienstbaarheid?'

Haar bezielende kracht brengt je bij jouw eigen verhaal. Het geeft je handvatten hoe je innerlijk en in de praktijk van alledag staande blijft als leider en als mens.

Marianne ziet ernaar uit om je te inspireren (hoofd), te raken (hart) en je in jouw impact en betekenis te laten zien (handen).

Doel en opzet

De bijeenkomst werpt vanuit een transformatievisie meer licht op bezield leiderschap in de context van de actualiteit en universele levensvragen. De interactieve lezing hierover, vormt de omlijsting van de lancering van mijn boek.

Behalve Marianne Broos zal ook een van de geïnterviewde bestuurders aan het woord komen. Alle aanwezigen ontvangen een exemplaar van het boek.

Opbrengst

  1. Inzicht in en ervaren van de betekenis van bezield leiderschap vanuit een transformatievisie.
  2. Ontvangst van het boek Met hoofd hart en handen - Werken aan maatschappelijke opgaven.
  3. Je verdiept je netwerk van actieve mede-bestuurders en -toezichthouders.

Spreker

Marianne omschrijft zichzelf als ‘a terrier of love’. In tal van werkvormen laat ze je ontwaken in jouw spirit en zelfbewustzijn. Een burn-out in 1997 was het begin van haar eigen innerlijke leerweg bij Pulsar. Ze trad in het spoor van soefisme en Rumi.

Haar talent 'bezieling geven' kwam ruim 15 jaar lang tot volle bloei als programmamaker, docent en trainer bij deVoorde/Pulsar, waar ze ook directielid en mede-eigenaar van was.

Naast BROOS werkt Marianne als personal coach, executive coach en senior trainer bij De Baak.

Meer informatie vind je op haar website  of haar LI-profiel .

Praktische informatie

Desgewenst ontvang je 2 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.

Datum

Donderdag 11 februari 2021.


Tijd

15:30 - 18:30 uur.


Studiebelasting

2 uur aanwezigheid.


Groep

Bestuurders, toezichthouders of andere geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties.

Locatie

Online verzorgd vanuit een professionele studio, dus goede beeld en geluidskwaliteit van onze kant.


Covid-19

Vanwege de huidige onzekerheid omtrent een eventuele (gedeeltelijke) lockdown zal de bijeenkomst als webinar worden gegeven. Het boek wordt u vooraf thuisgestuurd.


Bijdrage in de kosten

€50 (vrij van BTW) als bijdrage in de kosten van de lezing. Het boek krijg je kado.


Boek

Het boek wordt voorafgaand aan de bijeenkomst toegestuurd.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Of meld je direct aan.