De materie ontrafeld

Tijdens onze gesprekken zijn ‘mijn’ zaken gekoppeld aan theorie, zoals Transactionele Analyse; voor de reflectie op mijn wijze van communiceren een uitstekend middel. Dat vond ik prettig werken. Reflectieverslagen dwongen me te formuleren wat me bezighoudt. 

Belangrijke voorwaarde was natuurlijk dat het tussen ons klikt. Bij mijn keuze voor jou als coach heb ik daar als eerste naar gekeken. Los van je vakinhoudelijke kennis. 

Ik was op zoek naar mijn aandeel in wat er allemaal is gebeurd. Daar heb ik een wat helderder beeld van gekregen. Daarnaast hebben we uitvoerig stil gestaan bij de ontwikkeling van de organisatie en wat er allemaal is gebeurd. Pratend, schrijvend en vragen stellend hebben we de materie ontrafeld. 

Uiteindelijk doel was een nieuwe weg te vinden. Dat is naar mijn  gevoel gelukt:  op eigen kracht weer verder en vooruit.

Jan Kessels – voormalig manager

Logo-GvdZ-Welkom