Gesterkt in mijn dagelijkse werk

Martijn zorgt voor een prettige en veilige setting van de intervisie-bijeenkomsten. Dankzij de door hem ingebrachte methodieken en literatuur weten we elkaars „kwesties” goed te ontrafelen.

Ik voel me daardoor gesterkt in mijn dagelijks werk als directeur-bestuurder.

 Christoffel Klap – Bestuurder

Logo-GvdZ-Welkom