Kijken naar proces en eigen rol

De intervisie onder begeleiding van Martijn helpt ons als groep en als individu in de verdere ontwikkeling als leider. We proberen daarbij vaak los te komen van de inhoud/casuïstiek en veel meer te kijken naar het proces en je eigen rol in dat proces. 

Martijn stuurt dat op een zeer ongedwongen maar wel noodzakelijke manier. Dat de inhoudelijke thema’s als corporatiebestuurders vaak herkenbaar zijn maakt het interessanter maar is eigenlijk niet van belang. 

Door de nadruk te leggen op het blijven stellen van vragen en niet op de oplossingen, kom ik zelf tot inzichten en mogelijke oplossingen maar ook conclusies over mijn eigen handelen. Dat is ook de kern van de intervisie. 

Zelf komen tot nieuw inzicht en op basis daarvan je handelen aanpassen of niet. Erg verhelderend, goed maar ook leuk om samen met collega’s en begeleider structureel tijd en aandacht te geven aan je eigen ontwikkeling. 

Kees van Kampen – Bestuurder

Logo-GvdZ-Welkom