Liesbeth Brouwer-de Jong

Open sfeer, alles op tafel

De visitatie met Martijn de Loor als voorzitter van de commissie, heeft ons veel voldoening gebracht. We reflecteerden op de afgelopen periode en op de toekomst en dachten na over onze dromen en gewenste uitkomsten. Martijn is een kei in het stimuleren van de reflectie, waarbij je de alledaagse beslommeringen achter je laat en rust en tijd neemt om te bedenken wat je nu eigenlijk echt vindt van de resultaten van de corporatie en de samenwerking met de belanghebbenden.

De belanghebbenden gaven ons terug dat de commissie in staat was een open sfeer te creëren waarbij alles op tafel kon komen. Met zijn scherpzinnige blik en humor, gaf Martijn leiding aan dit proces. Daarbij voortdurend aandacht hebbend voor een zorgvuldige terugkoppeling van de vervolgstappen en met een goed oog voor de onderlinge relaties.

  Liesbeth de Jong – Directeur/bestuurder

Logo-GvdZ-Welkom